Felty

Felty z keramických vláken

Plsti Fiberfrax Durafelt jsou vyráběny ze žárovzdorných keramických vláken Fiberfrax, smíchaných se speciálně vybranými organickými pojivy pro dosažení vynikajících vlastností těchto flexibilních plstí. Náš pokročilý výrobní proces zajišťuje nízkou hmotnost výrobku, jeho vysokou pevnost současně s velmi nízkou tepelnou vodivostí a výbornými vlastnostmi při dalším zpracování. Různé směsi žárovzdorných vláken používaných ve výrobním procesu umožňují vyrábět ucelenou řadu plstí až do klasifikační teploty 1500°C. Výrobky Fiberfrax Durafelt jsou k dispozici v široké škále velikostí a tlouštěk.

TYPICKÉ APLIKACE: různá těsnění pro vysoké teploty, izolace forem ingotů, transportní systémy pro tekuté kovy (zadní izolace), dilatační spáry.

  Felt Fiberfrax 1250 - 1400°C
Felty z bio vláken

Plsti Insulfrax Felt jsou vyráběny z biorozpustných vláken Insulfrax (směs oxidů alkalických zemin a křemíku), smíchaných se speciálně vybranými organickými pojivy pro dosažení vynikajících vlastností těchto flexibilních plstí. Náš pokročilý výrobní proces zajišťuje nízkou hmotnost výrobku, jeho vysokou pevnost současně s velmi nízkou tepelnou vodivostí a výbornými vlastnostmi při dalším zpracování. Plsti Insulfrax Felt jsou k dispozici v široké škále velikostí a tlouštěk.

TYPICKÉ APLIKACE: různá těsnění pro vysoké teploty, izolace forem ingotů, transportní systémy pro tekuté kovy (zadní izolace), dilatační spáry.

  Felt Insulfrax - 1200°C
  Felt Isofrax - 1260°C
Excelfrax 550

Plsť Excelfrax 550 Felt je vyráběna ze speciálně míchaných skleněných vláken a neobsahuje žádná organická pojiva. Výsledné pláty plsti jsou samonosné, flexibilní a lehké, s mimořádnými tepelnými vlastnostmi a jsou "bezpojivové ", takže neprodukují žádné emise při vypalování. Excelfrax 550 Felt představuje termální vlastnosti, které se přibližují mikroporézním materiálům a proto může být používán tam, kde je omezený prostor pro izolaci anebo tam, kde je potřeba mimořádných izolačních vlastností. Plsti jsou k dispozici v široké škále standardních rozměrů, je jednoduché je řezat a také mohou být formovány do složitých geometrických tvarů nebo kolem složitých kontur.

TYPICKÉ APLIKACE: Vysoce účinná zadní izolace, domácenské aplikace (trouby, ohřívače, kotle atd.), tepelné štíty v autoprůmyslu, palivové články, kryogenní aplikace.

  Excelfrax 550 Felt - 550°C
Katalogy