Lepidla a tmely

Žáruvzdorný Tmel VS-K 1200°C & 1500°C

Tmel VS-K je husté, nestékavé konzistence, složený výhradně z anorganických surovin. Neobsahuje žádné organické látky či jiné hořlavé příměsi, které by se během sušení a temperování dodatečně vypalovaly, případně mohly uvolňovat hořlavé nebo výbušné plyny.

Tmel je určen pro lepení všech druhů lehkých tepelně izolačních materiálů vyrobených na bázi keramického vlákna tam, kde teplota lepeného spoje nepřesáhne 1100°C.Mimo vzájemné spojování stejných druhů materiálů z keramických vláken je možné tyto lepit na podklady, které mohou být ze všech druhů šamotových staviv, tvrzených desek z anorganických vláken (z kalciumsilikátu, azbestocementu, struskových vláken apod.)

  Žáruvzdorný tmel VSK 1200
  Žárovzdorný tmel VSK 1500
Žáruvzdorná lepidla Fixwool

Lepidla Fixwool Adhesives jsou speciálně vyvinuty pro použití společně s mnoha vláknitými izolačními výrobky společnosti unifrax a používají se k lepení rohoží, papíru, plstí, desek a modulů na různé kovové podklady nebo na povrchy z tradičních žárovzdorných vyzdívek.

 
Fixwool Adhesive 100 - použití do 1000°C
Fixwool Adhesive 130 - použití do 1300°C
Fixwool Adhesive 135 - použití do 1350°C
Fixwool Adhesive 150 - použití od 900°C do 1500°C
Fixwool Adhesive 170 - použití do 1700°C
 
TYPICKÉ APLIKACE:  Lepení vláknitých modulů na různé podklady, Lepení vláknitých rohoží na hliníkovou fólii,  "Malta" pro žárovzdorné cihly (Adhesive 135 a 150)
  Žárovzdorná lepidla Fixwool
Tvarovatelné a pumpovatelné tmely Fiberfrax

Tvarovatelné a pumpovatelné tmely Fiberfrax jsou izolační materiály, které jsou složeny ze žárovzdorných keramických vláken Fiberfrax a vysokoteplotních pojiv. Tato směs po vysušení vytváří velmi silnou izolační strukturu s nízkou tepelnou vodivostí. Tyto universální produkty mohou být nanášeny vtěsnáním, stěrkováním anebo vytvarováním rychle a jednoduše přímo na stavbě. Používají se především k vyplňování, utěsňování a opravám vyzdívek všeobecně.

TYPICKÉ APLIKACE

Pumpovatelné tmely - vytěsňování prasklin a dilatačních spár ve vyzdívkách, opravy "horkých bodů" na plášti, těsnění rámů pecních dvěří, těsnění mezer okolo pecních průchodů a hledítek.

Tvarovatelné materiály - Vytěsňování spár v žárovzdorných vyzdívkách, výplně kotevních keramických příchytek, tvarování malých komponent, vzduchotěsné výplně v komínových systémech, vyzdívky a ochranné vrstvy v transportních systémech neželezných kovů.

  Pumpovatelné tmely Fiberfrax - 1200-1750°C
  Tvarovatelné tmely Fiberfrax - 1200°C
Tmely Insulfrax a Isofrax

Tmely Insulfrax a Isofrax Mastics jsou izolační materiály, které jsou složeny z biorozpustných vláken Insulfrax a vysokoteplotních pojiv. Tato směs po vysušení vytváří velmi silnou izolační strukturu s nízkou tepelnou vodivostí. Tyto universální produkty mohou být nanášeny vtěsnáním, stěrkováním anebo vytvarováním rychle a jednoduše přímo na stavbě. Používají se především k vyplňování, utěsňování a opravám vyzdívek všeobecně.

 
TYPICKÉ APLIKACE : Vytěsňování prasklin a dilatačních spár ve vyzdívkách, opravy "horkých bodů" na plášti, tvarování malých komponent, vyzdívky a ochranné vrstvy v transportních systémech neželezných kovů
  Tmely Insulfrax
  Tmely Isofrax
Katalogy