Flexibilní zašívané izolace

Zašívané rohože

Zašívané rohože „polštáře“ jsou žárovzdorné rohože všité do žáruvzdorné textilie. Zákazník může volit mezi materiály výhradně z keramických vláken, tj. keramická rohož všitá do keramické textilie nebo variantu BIO, např. rohož Insulfrax všitou do silika textilie. Izolační rohože všité do textilie jsou zejména vhodné tam, kde se vyžadují větší nároky na otěruvzdornost materiálu a tam kde drobné odvlákňování rohoží např. v důsledku časté manipulace způsobuje problémy.

  Zašívané rohože
Izolační štíty

OSC štíty jsou vrstvené izolační materiály používané jako tepelná izolace všech typů strojů, zařízení a přenosových systémů, kde dochází ke kontaktu s vysokými teplotami a tam, kde potřebujeme omezit tok a tepelné ztráty. Nejčastěji se používají jako izolace vstřikovacích válců, ventilů, čerpadel, kompenzátorů, agregátů, dále pak pro dilatační spoje, rozvaděče elektrické energie a zařízení s nepravidelnými tvary. OSC štíty lze také použít jako izolaci výfukových systémů ve velkých spalovacích motorech. Tvar a tloušťka izolace se volí individuálně, a to na základě poskytnutí konstrukčních dat objednatelem, nebo měřením prováděným u zákazníka. Štíty jsou k dispozici ve čtyřech typech, které se liší tepelnou a chemickou odolností použitých materiálů.

  Izolační štíty
Katalogy