Flexilite-MC System

Flexilite-MC System

Systém Flexilite-MC byl vyvinut jako unikátní metoda pro vylepšení izolace horní části kokil pro lití ocelových ingotů.Tento systém využívá několik materiálů ze sortimentu vysokoteplotních izolačních výrobků vyráběných společností Unifrax. Jádrem celého systému je speciálně vyráběná plsť Flexilite-MC Felt využívající naše patentované chemické složení na bázi oxidů křemíku a hořčíku s klasifikační teplotou 1260°C. Vlákno používané při výrobě plsti Flexilite-MC Felt má vysokou rozpustnost v simulovaných tělních tekutinách a splňuje evropské a německé regulační požadavky.

TYPICKÉ APLIKACE: Hot top - izolace kokil pro lití ocelových ingotů

  Flexilite-MC System
Flexilite-MC Felt

Tento specializovaný výrobek obsahuje nový, revoluční typ vlákna s unikátním patentovaným složením na bázi oxidů křemíku a hořčíku. Použité vlákno má velmi vysokou rozpustnost v simulovaných tělních tekutinách a splňuje evropská a německá regulační nařízení a požadavky. Plsť Flexilite-MC Felt je vyráběna za použití kombinace speciálních spinerových vláken a našeho unikátního pojivového systému v průběhu tvarovacího procesu. Výsledkem je produkt, který představuje výbornou flexibilitu společně s vynikající manipulační pevností. Díky pokročilé výrobní technologii společně s naší speciální metodou zpracování, kterou používáme při výrobě plstí Flexilite-MC Felt vzniká výrobek, který je ideálně vhodný pro tzv. "hot top" izolace kokil pro lití ingotů. Odolnost ve vysokých teplotách, nízká tepelná vodivost a vynikající pružnost poskytují zvýšený výkon v požadované aplikaci. Ideální vlastnosti výrobku zajišťují velmi snadnou manipulaci jak při instalaci, tak i při odstraňování použité izolace.

TYPICKÉ APPLIKACE: Hot top’ izolace kokil pro lití ingotů.

  Flexilite-MC Felt
Flexilite-MC Papír

Papír Flexilite-MC Paper je vyráběn na základě nového typu vlákna společnosti Unifrax s exkluzívním patentovaným složením na bázi oxidů křemíku a hořčíku. Použité vlákno má velmi vysokou rozpustnost v simulovaných tělních tekutinách a splňuje evropská a německá regulační nařízení a požadavky. Papír Flexilite-MC Paper je vyráběn za použití kombinace speciálních spinerových vláken a našeho unikátního pojivového systému v průběhu tvarovacího procesu. Díky tomu vznikl  tenký, flexibilní výrobek se sníženým obsahem granálií a velmi dobrou manipulační pevností. Tento produkt byl vyvinut jako součást systému Flexilite- MC System, používanému pro tzv. "hot top" izolaci kokil pro lití ingotů. Papír Flexilite-MC Paper je dodáván v pásech a je používán jako doplněk k izolaci Flexilite-MC Felt. Užívá se jako finální překrytí spár vziklých při instalaci plstě a pro jeho uchycení se dopručuje jako pojivo použít cement Flexilite-MC Cement,
který je další částí celého systému Flexilite-MC System. Kombinace vynikající manipulační pevnosti, skvělé flexibility a ideální velikosti rolí zajišťuje velmi snadnou instalaci. Papír Flexilite-MC Paper lze v případě potřeby použít velmi rychle a efektivně.

TYPICKÉ APLIKACE: Těsnění spár Flexilite-MC Felt v "hot top" izolaci kokil pro lití ingotů

  Flexilite-MC Papír
Flexilite-MC Cement

Flexilite-MC Cement byl vyvinut jako součást systému Flexilite-MC System pro izolaci horní části kokil používaných pro odlévání oceli. Cement je ideální pro lepení plstě Flexilite-MC Felt a papíru Flexilite-MC Paper. Cement se používá pro dokonalé přilnutí plstě ke kovovému povrchu kokily za běžné teploty okolí. Poskytuje jednoduchou a lehkou instalaci a efektivně pojí v teplotách do 1300°C. Flexilite-MC Cement se doporučuje použít také pro lepení papírových pásů Flexilite-MC Paper k efektivnímu překrytí spár na instalované izolaci Flexilite-MC Felt.

TYPICKÉ APLIKACE: Lepení plsti Flexilite-MC Felt do kokil, Lepení papíru Flexilite-MC Paper k plsti Flexilite-MC Felt.

  Flexilite-MC Cement
Katalogy