Nátěrové hmoty a tvrdidla

Tosil-koloidní oxid křemičitý

Tosil (koloidní oxid křemičitý) je slabě opalizující nebo mléčně zbarvený koloidní roztok kyseliny křemičité ve vodě. Slabě alkalické typy Tosilu mají pH 8,5 - 10,5 a obsahují menší množství stabilizační alkálie, kterou je sodík, nebo výjimečně amonium. Alkalické typy jsou anionaktivní a částice solu mají negativní náboj částic.

Příklady použití: Tosil a Tosil 40 - jako pojivo při výrobě žáruvzdorných keramických materiálu, povrchové úpravy textilních vláken, papíru, lepenky nebo celofánu za účelem zvýšení koeficientu tření, ochranné nástřiky do slévárenských forem, které zvyšují podstatně jejich životnost a zlepšují povrch odlitku. Je hlavní složkou asanacního prostředku na provádení vodorovných izolací ve zdivu proti vzlínající vlhkosti, jako plnivo pro výrobu katalyzátoru, v petrochemickém průmyslu a pri výrobě plastických hmot. K dispozici jsou balení v 5 a 10 litrovém balení, vetší balení pouze na základě zákaznického požadavku.

  Tosil-koloidní oxid křemičitý
Žáruvzdorné povrchpové nátěry Fixwool

Ochranné nátěry Fixwool Coatings jsou speciálně vyvinuty pro použití společně s mnoha vláknitými izolačními výrobky společnosti Unifrax. Fixwool Coating 145 pomáhá chránit horkou stranu vláknitých vyzdívek proti působení rychlosti plynů, vlivům přímého plamene a proti smrštění. Fixwool Coating 125 a 130 jsou navrženy tak, aby poskytly větší odolnost povrchu vůči erozi a abrazi a umožňují použití jako ochranný nátěr pro různé porézní a neporézní materiály. Fixwool Rigidizers je speciální tvrdidlo používané k ochraně exponovaných vláknitých povrchů proti proudění plynů a turbulencím a také je používán k dosažení vyšší
pevnosti a tvrdosti vláknitých výrobků.

TYPICKÉ APLIKACE: Ochrana vláknitých vyzdívek proti korozi a abrazi, izolace a ochrana kovových povrchů, ochranné vrstvy proti erozivnímu působení horkých plynů, přípravek pro povrchové tvrzení desek

  Ochranné nátěry Fixwool Coating 1100°C-1450°C
Žáruvzdorné nátěrové hmoty Fiberfrax

Fiberfrax Coating Cement jsou všestranné žárovzdorné nátěrové hmoty obsahující žárovzdorná keramická vlákna Fiberfrax a anorganické přísady. Tyto na vzduchu tuhnoucí cementy získávají po vysušení tvrdý, erozi a otěru odolný povrch, který slouží jako ochranná vrstva pro širokou škálu porézních i neporézních materiálů. Cementy mohou být také použity jako pojivo pro určité materiály a aplikace. Pokud jsou cementy vystaveny teplotám přesahujícím 870°C, dochází u nich vlivem působení keramické vazby ke zvýšení jejich pevnosti.

TYPICKÉ APLIKACE: Ochranné nátěry pro distribuční systémy při tavbě hliníku, ochrana vyzdívek pecí proti erozi a odvláknění, potěry grafitu ve vakuových pecích, lepidlo pro papíry a plsti z keramických vláken

  Fiberfrax Coating Cement
Katalogy