Papír

Papír z keramických vláken

Keramické papíry Fiberfrax jsou vyráběny ze žárovzdorných keramických vláken, smíchaných se speciálně vybranými organickými pojivy pro dosažení vynikajících vlastností tohoto produktu. Moderní výrobní technologie zajišťují jednotnou strukturu spolu s velmi nízkou tepelnou vodivostí, mechanickou pevností a jemným povrchem. Fiberfrax papíry jsou k dispozici v různých tloušťkách a velikostech rolí.

TYPICKÉ APLIKACE: různá těsnění pro vysoké teploty, izolace forem ingotů, tepelné štíty a izolace tlumičů výfuků v automobilovém průmyslu, transportní systémy pro tekuté kovy (zadní izolace), dilatační spáry.

  Papír Fiberfrax 1250 - 1400°C ( Papír Sibral )
  Papír Fibermax - 1600°C
Papír z bio vláken

Insulfrax papír je produkt vyráběný z vláken oxidů alkalických zemin a křemíku, smíchaných se speciálně vybranými organickými pojivy pro dosažení vynikajících vlastností tohoto výrobku. Moderní výrobní technologie zajišťují jednotnou strukturu spolu s velmi nízkou tepelnou vodivostí, mechanickou pevností a jemným povrchem. Insulfrax papír je k dispozici v různých tloušťkách a velikostech rolí.

TYPICKÉ APLIKACE: různá těsnění pro vysoké teploty, izolace forem ingotů, tepelné štíty a izolace tlumičů výfuků v automobilovém průmyslu, transportní systémy pro tekuté kovy (zadní izolace), dilatační spáry.

  Papír Insulfrax - 1200°C
  Papír Isofrax - 1260°C
Katalogy