Žárovzdorné povrchové nátěry

Ochranné nátěry Fixwool Coating 1100°C-1500°C

Ochranné nátěry Fixwool Coatings jsou speciálně vyvinuty pro použití společně s mnoha vláknitými izolačními výrobky společnosti Unifrax. Fixwool M a Fixwool M HD pomáhají chránit horkou stranu vláknitých vyzdívek proti působení rychlosti plynů, vlivům přímého plamene a proti smrštění. Fixwool 180 je navržen tak, aby poskytl větší odolnost povrchu vůči erozi a abrazi a umožňuje použití jako ochranný nátěr pro různé porézní a neporézní materiály. Fixwool Rigidizers je speciální tvrdidlo používané k ochraně exponovaných vláknitých povrchů proti proudění plynů a turbulencím a také je používán k dosažení vyšší pevnosti a tvrdosti vláknitých výrobků.

TYPICKÉ APPLIKACE: Ochrana vláknitých vyzdívek proti korozi a abrazi, izolace a ochrana kovových povrchů, ochranné vrstvy proti erozivnímu působení horkých plynů, přípravek pro povrchové tvrzení desek

  Žárovzdorné ochranné nátěry Fixwool
Fiberfrax Coating cementy

Fiberfrax Coating Cements jsou všestranné žárovzdorné nátěrové hmoty obsahující žárovzdorná keramická vlákna Fiberfrax a anorganické přísady. Tyto na vzduchu tuhnoucí cementy získávají po vysušení tvrdý, erozi a otěru odolný povrch, který slouží jako ochranná vrstva pro širokou škálu porézních i neporézních materiálů. Cementy mohou být také použity jako pojivo pro určité materiály a aplikace. Pokud jsou cementy vystaveny teplotám přesahujícím 870°C, dochází u nich vlivem působení keramické vazby ke zvýšení jejich pevnosti.

TYPICKÉ APLIKACE: ochranné nátěry pro distribuční systémy při tavbě hliníku, potěry grafitu ve vakuových pecích, lepidlo pro papíry a plsti z keramických vláken

  Žárovzdorné nátěrové hmoty Fiberfrax
Katalogy